Speciální efekty

Naše firma má dlouholeté zkušenosti v realizaci speciálních efektů při rekonstrukcích bitev, a to jak z historie, tak ze součastnosti. Jsme schopni simulovat dopady dělostřeleckých granátů a koulí (v případě rekonstrukcí středověkých bitev umíme do značné míry utlumit hluk při výbuchu, čímž poměrně reálně simulujeme účinek středověkého dělostřelectva).

Zabýváme se speciálními efekty pro filmový průmysl. (Exploze, zadýmení, krátkodobé osvětlení velkých prostorů atd.)

Dále nabízíme technickou podporu při hasičských cvičeních. Jedná se zejména o simulaci požárů budov a automobilů pomocí zadýmení, exploze atd.