Často kladené dotazy

Co je součástí vámi nabízených služeb?

Ohňostroje nabízíme jako komplexní službu, která zahrnuje celkovou realizaci ohňostroje. To znamená vyřízení veškerých legislativních záležitostí (povolení, vypořádání zúčastněných osob atd.), dále pak přípravu scénáře, zajištění hudby, pyrotechnických výrobků, přípravu "odpaliště", odpálení ohňostroje, dohledávku nebezpečných předmětů a v neposlední řadě i konečný úklid.

Nabízíte i jiné služby, než ohňostroje?

Ano, kromě ohňostrojů nabízíme veškeré druhy pyrotechnických efektů, jako například efekty pro filmový průmysl, dále pak trhací práce menšího rozsahu.

Jaký je rozdíl mezi ohňostrojem a ohňostrojnými pracemi?

Obecně jsou ohňostrojné práce ohňostroj, při kterém se používají výbušné předměty, tedy pyrotechnika IV. třídy nebezpečnosti, zatímco při klasickém ohňostroji se používá pyrotechnických výrobků do III. třídy nebezpečnosti. Pro provedení ohňostrojných prací je nutné povolení českého báňského úřadu a vztahují se na ně mnohem přísnější bezpečnostní předpisy. Na klasický ohňostroj s použitím pyrotechnických výrobků do III. třídy nebezpečnosti se vztahuje pouze ohlašovací povinnost.

S jakým předstihem si musím ohňostroj objednat?

V případě menších ohňostrojů není nutné objednávat s velkým předstihem, přesto je vhodné vyřídit objednávku s alespoň týden předem. Máte-li zájem o ohňostroj většího rázu (ohňostrojné práce) je nutné objednat alespoň tři týdny předem, aby bylo možné vyřídit legislativní záležitosti, jako je například povolení českého báňského úřadu.